ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ประจำปี 2560