เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565

<<สมัครเรียน>>

<< ระเบียบการสมัครโครงการ TCAS รอบที่ 3  Admission ประจำปีการศึกษา 2565 >>

 

เกณฑ์คะแนนโครงการ TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565

 

กำหนดการ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมกำหนดการ
รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์2 – 12 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์18 และ 24 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์28 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือก2 มิถุนายน 2565
กำหนดวันชำระเงิน6 – 15 มิถุนายน 2565