ปฏิทินการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์รอบ 2 และการสมัครรอบ 3

กิจกรรมกำหนดการ
ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 29 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 ในระบบ TCAS659-10 พฤษภาคม 2565
สละสิทธิ์รอบ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หรือ 211 พฤษภาคม 2565
สมัครคัดเลือกรอบ 3 ในระบบ TCAS652-12 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 318 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS6518-19 พฤษภาคม 2565