การรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากผลกระทบ COVID-19

โปรดอ่านขั้นตอนสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครในโพส ระยะเวลาสมัครตั้งแต่ 11 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติแบบฟอร์มสมัคร (.pdf)แบบฟอร์มสมัคร (.docx)