ตามติดชีวิตนักศึกษาโครงการ 3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 3