การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 โครงการ TCAS รอบที่ 3

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 โครงการ TCAS รอบที่ 3

MOU with Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

MOU with Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

MOU signing ceremony with HS-Bremerhaven, Germany

MOU signing ceremony with HS-Bremerhaven, Germany

Hochshule Bremerhaven-International Summer School

Hochshule Bremerhaven-International Summer School

 

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ TCAS รอบที่ 5

 

รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS#3

ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

International College Synergy Games 2018

Academic Activities

IC’s 4th Anniversary Celebration

On 5th April 2018, International College, KMUTNB organized 4th Anniversary Celebration of International College KMUTNB. Regarding the our history, the International College of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok was established in 2014 as part of KMUTNB’s international strategy and vision to support the goals of ASEAN Economics Community (or AEC) with strong human capitals development.

IC Green Project

On 31st March 2018, International College, KMUTNB organized IC Green Project at Bangkajao, Samutprakarn Province — The Best Urban Oasis of Asia. That is aimed at extending the students learning beyond classroom and should learn from practical perspective including.  The visit is a part of Environment for Life course.

Scholarship Opportunity for International Summer School 2018: Hochschule Bremerhaven, Germany

Scholarship Opportunity for Summer School 2018: Jönköping University, Sweden

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561: รอบ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด (GAT/PAT)