วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

Field Trip: Aircraft Maintenance Center, Thai Airways

On 25 April, International College, KMUTNB organized an educational field trip to visit Aircraft Maintenance Center, Thai Airways. From this visit, our second-year students gained insight into Thai Airways business practice and its integration of various modes of transportation. The visit is a part of Multimodal Transportation course.

Special Seminar on International Trade and Business Logistics

During 27th -31st  March 2017, Prof. Dr. Gerhard M. Feldmeier, Vice Rector for International Affairs and Further Education, Hochschule Bremerhaven – University of Applied Sciences, Germany, is invited to give the special seminar on  “International Trade and Business Logistics” at International College, KMUTNB.  This special seminar can be divided into various topics for different level of bachelor students as follows:  

Block Lecture: Land Transport Management

During 22nd January – 5th April 2016, Prof. Dr. Nyoman Pujawan, Head of Logistics & Supply Chain Management Laboratory and Head of Graduate Programs, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya, Indonesia will deliver the Block Lecture on “Land Transport Management” at the International College, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.  

Field Trip: Multimodal Transportation and Freight Forward Business Course

On  7th  February 2017,  International College, KMUTNB organized Multimodal Transportation and Freight Forward Business field trip at JWD InfoLogistics Public Company Limited, Kerry Siam Seaport Co.,Ltd and Lamchabang  Port, Chonburi. That is aimed at extending the students learning beyond classroom and should learn from practical perspective; therefore, lecturers are encouraged to incorporate field trip into their curriculums.

Field Trips : Maritime Transportation Management Course (Malaysia-Singapore)

During 4th -8th January 2017, Assoc. Prof. Dr. Pichet  Sriyanyong, International College Dean led the administrative team, Miss Achareeya Robkit, Assistant Dean of Academic and Student Affairs, Mrs. Roongthip Hoontrakul,  Dean’s Advisor, Asst. Prof. Dr. Ungul Laptaned, Multimodal Transportation and Freight Forward Business Expert, as well as 36 students (3rd– year)  went to visit  Petronas Towers, Kuala Lumpur (Malaysia),  Port of Singapore, Freight Links Express (Singapore) Pte. Ltd., Tyco Fire Protection Products (Singapore) and also attended the special seminar on the topic of “Maritime Transport Management”  at National University of Singapore (NUS) by Prof. Dr. Mark Goh, Director of The logistics Institute-Asia Pacific and Full time professor at Department of Decision Sciences, NUS Business School

JÖNKÖPING UNIVERSITY SUMMER SCHOOL 2017

JÖNKÖPING UNIVERSITY SUMMER SCHOOL 2017

banner 1

JÖNKÖPING UNIVERSITY offer students the possibility to participate in JU SUMMER SCHOOL 2017.Students are welcome to apply on-line at www.ju.se/summerschool  The application deadline is April 1, 2017.

Block Lecture on Human Resource Management by Prof. Dr. Wolfgang Lukas

Block Lecture on Human Resource Management by Prof. Dr. Wolfgang Lukas

R_B2

Prof. Dr. Wolfgang Lukas, Head of the Institute for Management and Economics, Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences, Bremerhaven, Germany delivered the Block Lecture on “Human Resource Management” at the International College, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok during August 27 – September 16, 2016.

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

R_RR_DSCF7139

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวข้อ “ป่ารักน้ำ นำความสุขทุกชีวี” ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00-16.00 น. ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนมหาลัยที่ส่งนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 26 มหาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยวิทยาลัยนานาชาติได้ส่งนายสุวรรณวาสนา พันธุ์ นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มจพ.

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มจพ.

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติผ่านระบบ (1) ระบบกลาง (Admissions) (2) โครงการสมทบพิเศษโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT กรณีที่นักศึกษายังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือมีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น (1) TOEFLน้อยกว่า 500/ TOEFL (iBT) น้อยกว่า 62  (2) IELTS น้อยกว่า 5.5  (3) TU-GET น้อยกว่า 500  (4) CU-TEP น้อยกว่า 62 (5) KMUTNB Proficiency Test น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยสามารถสมัครสอบผ่านระบบกลาง (Admissions) และโครงการสมทบพิเศษโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT ได้ตามปรกติ