ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Admission รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการในการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ TCAS 2 และ TCAS 3 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

MoA with Institute National Polytechnique de Toulouse, France

 

MoA with Institute National Polytechnique de Toulouse, France
On May 12, 2020, International College, KMUTNB signed a Memorandum of Agreement (MoA) for mutual cooperation with the Institute National Polytechnique de Toulouse, France

MoU with Transilvania University of Brasov, Romania

MoU with Transilvania University of Brasov, Romania
On November 26, 2019, International College, KMUTNB signed a Memorandum of Understanding (MoU) for mutual cooperation with Transilvania University of Brasov, Romania

ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกโครงการ

Selection Result for the participants of Double Degree (3+1) Program, 2020

Big Cleaning Activity to Prevent COVID-19

Group Discussion

“Because people approached us” Felix and David Thai said, thus, this project was first occurred on 28 Feb 2020. They said most of Thai friends want to know various information on many topics about German.