การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2560 รอบที่ 1

Scholarship : CommTECH Highlight Camp 2017 @Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

Field Trip: Aircraft Maintenance Center, Thai Airways

On 25 April, International College, KMUTNB organized an educational field trip to visit Aircraft Maintenance Center, Thai Airways. From this visit, our second-year students gained insight into Thai Airways business practice and its integration of various modes of transportation. The visit is a part of Multimodal Transportation course.

Hochschule Bremerhaven – International Summer School

3rd – 17th    August   2017  in  Bremerhaven,Germany  on   Program  and  Workshops  on  International Business and Economics. For more information in link below. 

Special Seminar on International Trade and Business Logistics

During 27th -31st  March 2017, Prof. Dr. Gerhard M. Feldmeier, Vice Rector for International Affairs and Further Education, Hochschule Bremerhaven – University of Applied Sciences, Germany, is invited to give the special seminar on  “International Trade and Business Logistics” at International College, KMUTNB.  This special seminar can be divided into various topics for different level of bachelor students as follows:  

Block Lecture: Land Transport Management

During 22nd January – 5th April 2016, Prof. Dr. Nyoman Pujawan, Head of Logistics & Supply Chain Management Laboratory and Head of Graduate Programs, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya, Indonesia will deliver the Block Lecture on “Land Transport Management” at the International College, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.  

Field Trip: Multimodal Transportation and Freight Forward Business Course

On  7th  February 2017,  International College, KMUTNB organized Multimodal Transportation and Freight Forward Business field trip at JWD InfoLogistics Public Company Limited, Kerry Siam Seaport Co.,Ltd and Lamchabang  Port, Chonburi. That is aimed at extending the students learning beyond classroom and should learn from practical perspective; therefore, lecturers are encouraged to incorporate field trip into their curriculums.

Field Trips : Maritime Transportation Management Course (Malaysia-Singapore)

During 4th -8th January 2017, Assoc. Prof. Dr. Pichet  Sriyanyong, International College Dean led the administrative team, Miss Achareeya Robkit, Assistant Dean of Academic and Student Affairs, Mrs. Roongthip Hoontrakul,  Dean’s Advisor, Asst. Prof. Dr. Ungul Laptaned, Multimodal Transportation and Freight Forward Business Expert, as well as 36 students (3rd– year)  went to visit  Petronas Towers, Kuala Lumpur (Malaysia),  Port of Singapore, Freight Links Express (Singapore) Pte. Ltd., Tyco Fire Protection Products (Singapore) and also attended the special seminar on the topic of “Maritime Transport Management”  at National University of Singapore (NUS) by Prof. Dr. Mark Goh, Director of The logistics Institute-Asia Pacific and Full time professor at Department of Decision Sciences, NUS Business School