วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสองปริญญา 3+1 ไทย-เยอรมัน (Double Degree Program 3+1) ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven- University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีความร่วมมือทางวิชาการในการเปิดโครงการ Double Degree (3+1) สำหรับนักศึกษาสาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven- University of Applied Science ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนักศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาในโครงการดังกล่าวจะได้รับปริญญาจาก ทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.ในภาคการศึกษาที่ 1-6 (3 ปี) และศึกษาที่ Hochschule Bremerhaven- University of Applied Sciences ในภาคการศึกษาที่ 7 – 8  (1 ปี)

2020 International College: 3+1 Double Degree Program

International college King Mongkut’s University of Technology North Bangkok together with Hochschule Bremerhaven- University of Applied Sciences, Germany launched the Double Degree Program (3 + 1) for students in the International Trade and Logistics business, International College and students of the University of Hochschule Bremerhaven – University of Applied Science, Federal Republic of Germany. 

Commencement Ceremony of the 2019 Academic Year

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok commencement ceremony of the 2019 Academic Year has been held on 13th November 2020 at Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), Bangkok. In this ceremony our 44 students, the third generation of international college, KMUTNB are going to achieve the Bachelor Degree of Business Administration in International Trade and Business. Congratulations!

International College’s Honors Day

International College’s Honors Day
On 22 September 2020, the International College organized International College’s Honors Day which is awarded for outstanding students and the student union of International College.

IC KMUTNB ASEAN Day Market

IC KMUTNB ASEAN Day Market
ASEAN DAY MARKET 2020 activity program is the activity that integrated with the teaching of English Study Skills and English for Business II subjects to support learning English of our students.

K-StEP for Freshmen 1/2020

K-StEP for Freshmen 1/2020
King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test (K-StEP Test) is a paper-based English Proficiency Test developed by the Department of Languages, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The test is administered to assess English proficiency of KMUTNB undergraduate students, postgraduate students and the general public. The test also aims to help promote students’ and general public English skills and improvement.

IC First Orientation 2020

IC Freshmen First Orientation
On 29 July 2020, the New Student Orientation was organized by the International College, KMUTNB in order to welcome all new freshmen and share them the necessaries information in their studies and university life by our Dean (Associate Professor Dr. Pichet Sriyanyong) and Associate Dean (Ms. Achareeya Robkit)

MoA with Institute National Polytechnique de Toulouse, France

 

MoA with Institute National Polytechnique de Toulouse, France
On May 12, 2020, International College, KMUTNB signed a Memorandum of Agreement (MoA) for mutual cooperation with the Institute National Polytechnique de Toulouse, France

MoU with Transilvania University of Brasov, Romania

MoU with Transilvania University of Brasov, Romania
On November 26, 2019, International College, KMUTNB signed a Memorandum of Understanding (MoU) for mutual cooperation with Transilvania University of Brasov, Romania

Selection Result for the participants of Double Degree (3+1) Program, 2020