เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Block Lecture 2023: Entrepreneurship & Innovation

Block Lecture 2023: Entrepreneurship & Innovation

Special Seminar 2023 : Change Management & International Management

Special Seminar 2023 : Change Management & International Management

MOU with Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

MOU with Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

Block Lecture 2023: International Business

Block Lecture 2023: International Business

Block Lecture 2023: Land Transport Management

Block Lecture 2023: Land Transport Management